Cyfrowy Fablok

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

Cyfrowe Archiwum Ziemi Chrzanowskiej, prowadzone przez Miejską Bibliotekę  Publiczną
w Chrzanowie  zawiera największy zbiór fotografii, dokumentów, listów, pamiętników i relacji dotyczących Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce – Fablok w Chrzanowie.

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna powstała w roku 1946. W 2008 roku biblioteka pozyskała środki na budowę nowoczesnego kompleksu informacyjno-bibliotecznego, którego otwarcie nastąpiło w 2010 roku. Biblioteka oferuje szeroki zakres usług (czytelnicy mają dostęp do 55 stanowisk komputerowych) i bogaty program kulturalny. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. W ramach projektu powstała sieć regionalnych archiwów społecznych przy bibliotekach gminnych. Biblioteka w Chrzanowie na stronie https://www.archiwum-ziemiachrzanowska.pl/ publikuje zdigitalizowane materiały źródłowe zebrane wśród lokalnej społeczności. Bibliotekarze w maju 2011 przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych – świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów, zbierania i opisywania fotografii i dokumentów, a nawet nagrywania „opowieści o życiu” – pozyskiwania relacji świadków historii.