Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Stowarzyszenie UTW w Chrzanowie oraz Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie zostały zaproszone do udziału w programie „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”, który stanowił formę podziękowania dla wybranych, aktywnych społeczności. Instytucje te wraz z partnerami zachęcały wszystkich mieszkańców, którym bliska jest historia Pierwszej w Polsce Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie i chcieliby włączyć się w działania mające na celu zachowanie tego dziedzictwa. Wytyczono i oznakowano trasę „Szlakiem Fabloku”, przeprowadzono cykl warsztatów, które pomogły zebrać materiały dot. Fabloku i wypracować scenariusze lekcji. Opracowano dwie publikacje: spacerownik „Szlakiem Fabloku” oraz publikację na podstawie zebranych materiałów dot. 100-letniej historii Fabloku. Zapraszaliśmy mieszkańców do udziału w wykładach poświęconych historii Fabloku i jego pracownikach. Odbył się również happening z udziałem partnerów oraz mieszkańców.
Dobrem wspólnym jest zachowanie w pamięci mieszkańców Chrzanowa historii Fabloku, dorobku zakładu i jego pracowników. Pociąg do tradycji to nie tylko były działania zmierzające do popularyzacji wiedzy na temat fabryki oraz kolejnictwa, ale również promocja miasta i powiatu chrzanowskiego. Była to również próba wypracowania marki miasta, które pielęgnuje i dba o swoje dziedzictwo i buduje swoją strategię na współodpowiedzialności, współpracy i mobilizacji społeczeństwa do partnerstwa. Powstały w 1919 roku Fablok stał się największym zakładem produkcyjnym w historii miasta, jego dumą, która rozsławiała go na arenie międzynarodowej. Zatrudnionych było w niej wielu mieszkańców miasta i powiatu. Po ponad 94-letniej historii zakładu, zdecydowano o jego likwidacji. Po ciężkich bataliach majątek spółki od syndyka kupiła firma P.P.H.U. Martech Plus Marcin Mistarz sp.j., gdzie po kilkunastu latach przerwy lokomotywy wróciły na Fablok. Temat projektu oraz określone dobro wspólne jest łącznikiem dla całej grupy inicjatywnej.

Projekt „Pociąg do tradycji” bazuje na żywej wciąż wśród mieszkańców Chrzanowa historii Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce „Fablok”. Zaplanowane w projekcie działania miały na celu czynne zaangażowanie mieszkańców, którym ta historia jest szczególnie bliska i którzy chcieliby się przyczynić do jej zachowania.

Pociąg do wspomnień – zapraszaliśmy mieszkańców Chrzanowa, pracowników Pierwszej w Polsce Fabryki Lokomotyw „Fablok”, kolejarzy i członków lokalnych organizacji, które dbają o dziedzictwo kolejowe ziemi chrzanowskiej na spotkania „Historyczne wtorki w Bibliotece”. Podczas cyklicznych spotkań zbieraliśmy: fotografie, dokumenty, wspomnienia, które zostały włączone do Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej.  Wyżej wymienione materiały są przez MBP w Chrzanowie wypożyczane od mieszkańców na czas digitalizacji a potem oryginały są zwracane darczyńcom w nienaruszonej formie. Materiały zebrane w CAZCH zostały wykorzystane do przygotowania wystawy oraz publikacji o historii Fabloku.

Pociąg do historii – lekcje/warsztaty regionalne dla przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych.

Pociąg do wiedzy – cykl 4 wykładów w ramach Wszechnicy Chrzanowskiej dot. historii Fabloku i kolejnictwa, ciekawostek związanych z zakładem, wspomnień byłych pracowników połączonych z prezentacją zachowanych pamiątek.

Pociąg do promocji – zapraszaliśmy młodzież, która włączyła się w promocję projektu „Pociąg do tradycji”. Wzięli również udział w warsztatach dziennikarskich podczas których zdobyli wiedzę o działaniu mediów społecznościowych, oraz umiejętności pisania krótkich testów, wyszukiwania informacji, promocji wydarzeń i przygotowywania relacji w mediach społecznościowych.

Pociąg do rywalizacji – zapraszaliśmy do udziału w konkursach wiedzy o historii kolei i Fabloku. Koordynatorem konkursów jest SP nr 6 w Chrzanowie.

Pociąg do zwiedzania – cykl rajdów rowerowych i pieszych trasą „Szlakiem Fabloku”. Korzystając ze spacerownika oraz mapy prowadzącej po oznakowanych miejscach związanych z Fablokiem można poznać Chrzanów z innej strony, odkryć zapomniane zakątki miasta, jego historię, legendy i zasłużonych mieszkańców.

Happening kolejowy „100 wagonów na stulecie” – piątek 31 maja 2019 r. – 100-lecie powstania Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce. W programie imprezy: bicie rekordu Polski na najdłuższy pociąg z ludzi, promocja publikacji i strony internetowej „Szlakiem Fabloku”, wystawa prac malarskich „Pociąg pędzlem malowany, ogłoszenie wyników konkursów wiedzy o Fabloku, wręczenie nagród, występy artystyczne dzieci i seniorów, przejazd kolejką turystyczną „Pociąg do Małopolski” wytyczonym „Szlakiem Fabloku”, symulator pojazdu szynowego, profesjonalna makieta kolejowa, stoisko z modelami kolejowymi, animacje i zabawy aktywizujące dla najmłodszych.

Projekt „Pociąg do tradycji” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”.