Pamiątki z Fabloku

Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich

W budynku Muzeum warto zobaczyć stałą wystawę poświęconą Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce, na której znajdują się m.in. akcje spółki projektu Józefa Mehoffera, medale, certyfikaty, wydawnictwa.

 

W 2018 r. Muzeum po wielu staraniach zakupiło od syndyka przedmioty, które wzbogaciły „zbiory fablokowskie”. Dzięki temu można zobaczyć prospekty reklamowe, zdjęcia produkcji  i prasę zakładową. Cennym nabytkiem jest oryginał Dyplomu Złotego Medalu, zdobytego na Światowej Wystawie w Paryżu w 1937 r. za parowóz Pm36-1, a także makieta zakładu.

Począwszy od lat 60-tych, gdy z inicjatywy Ireny i Mieczysława Mazarakich utworzono Muzeum, placówka w ramach statutowej działalności sukcesywnie powiększa swoje zbiory. Mając na uwadze dbałość o potrzeby kulturalne mieszkańców oraz konieczność zachowania dziedzictwa kulturowego, gromadzi przedmioty głównie o charakterze regionalnym, lecz o różnorodnej tematyce.

Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich gromadzi eksponaty w obrębie Działu Historii i Kultury Regionu, Działu Przyrody i Ochrony Środowiska oraz Działu Naukowo-Oświatowego. Wśród tematów związanych z historią regionu chrzanowskiego pojawiają się wątki dotyczące lokalnego przemysłu.

Dotychczas Muzeum mogło się pochwalić niewielką grupą eksponatów, z których część została zaprezentowana na ekspozycji stałej w głównej siedzibie Muzeum (przy ul. Mickiewicza 13 w Chrzanowie). Wystawa ta dotyczy historii Fabloku, jednakże ze względu na jej bardzo ograniczoną powierzchnię nie wyczerpuje w pełni poruszanego tematu, a jedynie sygnalizuje pewne momenty z dziejów zakładu. Stosunkowo niedawno jednak doszło do poszerzenia zbioru o kolejne pamiątki fablokowskie, pozyskane z zakładu. Do finalizacji zakupu pierwej partii ruchomości doszło    w 2018 r., (przy czym wszczęcie sprawy nastąpiło w 2013 r.). Dzięki czasochłonnym zabiegom dyrekcji i pracowników Muzeum, we współpracy z pracownikami Fabloku udało się ustalić listę obiektów, które powinny się znaleźć w Muzeum. W pierwszym półroczu 2018 r. zakup muzealiów został sfinalizowany, a rzeczone przedmioty trafiły do Muzeum, powiększając tzw. „zbiór fablokowski”.

Wystawa fablokowska zlokalizowana jest na pierwszym piętrze budynku głównego muzeum. Zawiera ona archiwalne zdjęcia, m.in. z wizyty prezydenta Ignacego Mościckiego   w Fabloku oraz fotograficzne wizerunki wybranych najważniejszych produktów zakładu, w tym luxtorpedy i nagrodzonej złotym medalem, na Światowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu w 1937 r., Pm-36. Ponadto można się zapoznać z powojenną produkcją chrzanowskiej firmy. Pewne wątki działalności można prześledzić na podstawie eksponatów zgromadzonych w gablotach: tabliczka znamionowa z 1928 r., prospekty reklamowe, czasopismo „Fablokowiec”, „Fablokowska Solidarność”, medale i statuetki okolicznościowe. Niezwykle interesującym eksponatem jest makieta zakładu, znajdująca się pierwotnie w Biurze obrony cywilnej. Jest ona wiernym odwzorowaniem terenu zakładu wraz z częścią mieszkalną, tj. osiedlem Fabryczna. Uzupełnieniem jest archiwalne zdjęcie Fabloku wykonane z lotu ptaka.

Duża część eksponatów, ze względu na brak miejsca na ekspozycji, wzbogaciła muzealne magazyny. Są to m.in.: ponad 2 tysiące negatywów na szkle lub kliszy z różnych okresów działalności zakładu, modele, medale i statuetki, projekty produkcyjne, projekty budowlane, korespondencja produkcyjna, sprawozdania, papiery wartościowe, książeczki oszczędnościowe, czasopisma, druki ulotne, wydawnictwa okolicznościowe, materiały reklamowe i in.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej https://www.archiwum-ziemiachrzanowska.pl/