Przedszkole Samorządowe nr 11

Ochronka dla dzieci

Program osiedli robotniczych przy Fabloku w 1926 r. uzupełniono o ochronkę – przedszkole, utrzymywane ze środków fabryki. Było bezpłatne dla dzieci pracowników w wieku od 3 do 6 lat i cieszyło się dużą popularnością.

 

Początki Przedszkola Samorządowego nr 11 w Chrzanowie sięgają 1924 r., kiedy to z inicjatywy Rady Zakładowej Fabloku zorganizowano ochronkę-przedszkole dla dzieci pracowników zakładu, w celu roztoczenia nad nimi opieki. Organizatorką tego przedszkola była wówczas pani Michalina Bisen. Była to placówka koedukacyjna, prywatna, mieszcząca się na Kolonii Rospontowa. Uczęszczały do niej dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przed przyjęciem do przedszkola każde dziecko było poddawane badaniu lekarskiemu. Zajęcia odbywały się we własnym obiekcie o powierzchni 78 m2 z jedną salą. Zatrudniona była jedna wychowawczyni, nie posiadająca kwalifikacji. Opieką dzieci otoczone były od września do lipca przez 34 godziny tygodniowo. Następnie przedszkole przeniesiono do baraku przy Kolonii Fabrycznej, gdzie mieściło się do 1.02.1952 r. Kolejną siedzibą placówki był budynek pięknej willi fablokowskiej, otoczonej ogrodem, u zbiegu ulic Alei Henryka i Siennej (później mieścił się tu żłobek – dzisiaj obiekt już nie istnieje). We wrześniu 1958 r. przedszkole – wtedy nosiło ono nazwę Przedszkole Fabryki Lokomotyw im. F. Dzierżyńskiego w Chrzanowie – zostało przeniesione do nowego miejsca – przy Kolonii Fabryczna, gdzie funkcjonuje do dzisiaj.
Przez lata Fablok sprawował opiekę nad tą placówką. Następnie przeszła ona pod zarząd gminy Chrzanów. W latach 90. w przedszkolu został utworzony oddział dla dzieci niepełnosprawnych. W 2017 r. zmieniono nazwę na Przedszkole Samorządowe nr 11 z Oddziałami Specjalnymi.