Stadion Towarzystwa Sportowego Fablok

W latach 1928 – 1939 Towarzystwo Sportowo-Oświatowe Fablok

Klub sportowy po nazwą Towarzystwo Sportowe Fablok powołano w 1926 roku. Budowę stadionu rozpoczęto w 1927 roku, a już jesienią na boisku piłkarskim TS Fablok rozgromił KS Trzebinia 6 do 1. Stadion ukończono w 1928 roku, obok boiska piłkarskiego obejmował on tor kolarski o nawierzchni żużlowej i boisko lekkoatletyczne.

 

Towarzystwo Oświatowo-Sportowe Fablok powstało w 1926 r. Z inicjatywą powołania go wystąpili Jerzy Bissena, Eustachy Boniecki i Jan Ruliński. Spotkanie założycielskie odbyło się 26.09.1926 r. Przyjęto nazwę Towarzystwo Sportowe „Fablok”. Jego statut został zatwierdzony przez Starostwo w Chrzanowie w grudniu tego samego roku. Przystąpiono do budowy stadionu na terenie wskazanym przez dyrekcję zakładu. Prace trwały od 1927 r. do 1928, kiedy oddano go do użytku. Stadion obejmował wówczas: boisko piłkarskie, tor kolarski o nawierzchni żużlowej, boisko lekkoatletyczne. Pierwszy mecz rozegrano jesienią 1927 r. z KS „Trzebinia” na gotowej już płycie boiska piłkarskiego. Wygrano 6:1.

W 1928 r. zmieniono statut i nazwę na Towarzystwo Oświatowo-Sportowe „Fablok”, która przetrwała do wojny. Dodano wówczas zapis o propagowaniu kultury i oświaty wśród pracowników zakładu bez względu na przynależność do Towarzystwa.

W ramach Towarzystwa funkcjonowały sekcje. W 1939 r. było ich 14. I tak w 1927 r. powstały: sekcja piłki nożnej, kolarska, tenisowa i lekkoatletyczna. W następnym roku założono sekcję oświatową, świetlicę i bibliotekę. W 1930 r. do tej grupy dołączyła sekcja dramatyczna. W kolejnych latach powołano do życia sekcje: szachową (1931 r.), pingpongową i narciarską (1932 r.), strzelecko-łuczniczą i kajakową (1933 r.), muzyczną (1934 r. oraz hokejową (1935 r.).

Rozwój Towarzystwa „Fablok” został powstrzymany przez wybuch wojny. Podczas okupacji działacze organizowali zawody sportowe poza Fablokiem: na Kątach, Borowcu czy w Kościelcu. Po wojnie działalność wznowiły sekcja piłki nożnej, tenisa, świetlica i sekcja oświatowa. Towarzystwo podporządkowano działalności Związków Zawodowych, w którego strukturach funkcjonowało do 1956 r. W tym okresie zmianie ulegała nazwa., by wtedy wrócić do pierwotnej: Towarzystwo Sportowe „Fablok”. Rok ten był przełomowy, bo pozwolił uzyskać organizacji większą samodzielność.

Przez cały czas Towarzystwo borykało się z trudnościami finansowymi, ale także lokalowymi. Odebrano bowiem mu dawny budynek „Sokoła”. Dopiero w 1973 r. nastąpiła poprawa, kiedy to oddano w mieście do użytku halę sportową, gdzie mogły odbywać się zawody i treningi. W 1975 r. Towarzystwo przejęło opiekę nad Ośrodkiem Wypoczynkowo-Sportowym „Kąty”, czuwając nad jego remontem.

Działalność Towarzystwa Sportowego „Fablok” prowadzono do 1997 r. Ostatnim prezesem był Zbigniew Adryan, a jego zastępcą Andrzej Matyaszewski. Obiekty zostały przejęte. Natomiast w 1998 r. został zarejestrowany w sądzie w Katowicach Chrzanowski Klub Piłkarski Fablok, który istnieje do dzisiaj mimo różnych zawirowań i trudności, nawiązując do tradycji działalności Towarzystwa Sportowego „Fablok”.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: https://www.archiwum-ziemiachrzanowska.pl/