Szkoła Tysiąclecia

Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie

Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie została oddana do użytku w 1963 r. Wybudowano ją jako dar pracowników Fabloku. Uzupełniała kompleks infrastruktury socjalno-bytowej wokół fabryki. Wcześniej dzieci z osiedli zakładowych na Fabrycznej i Rospontowej były dowożone do szkół w centrum komunikacją zakładową.

 

Przy Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce od początku jej istnienia zaczęła powstawać bogata infrastruktura socjalno-bytowa. Tendencja ta utrzymywała się również po II wojnie światowej. Powstawały osiedla robotnicze, kościół, dom kultury, przedszkole, a wreszcie szkoła. Wcześniej dzieci pracowników zakładu, mieszkające na Osiedlu Fabrycznym i Rospontowa, ze względu na dość dużą odległość do centrum miasta (1,8 km), w wieku do 10 lat i „bardziej wątłe”, uczęszczające do szkoły powszechnej były odwożone i przywożone autobusem fabrycznym.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie rozpoczęła swą działalność 3 września 1963 r. dzięki staraniom i ofiarności załogi Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie oraz powołanego Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Tysiąclecia. Kierownictwo szkoły powierzono Panu Janowi Szkarłatowi, wybitnemu pedagogowi, wychowawcy i przyjacielowi młodzieży. Do pracy powołano grono pedagogiczne, które wraz z kierownikiem liczyło 8 osób. Były to panie: Areta Jaracz, Alina Kosowska, Edwarda Skowron, Julia Spyra, Anna Siwek, Halina Szkarłat, Józef Gałka. W dniu otwarcia szkoły  naukę rozpoczęło 274 uczniów. Nowa, piękna szkoła była prawie zupełnie pusta. Nie było tablic, ławek, mebli i pomocy naukowych. Pierwsze lekcje odbywały się niemalże w pustych klasach. Wkrótce jednak zaopatrzono szkołę w nowe sprzęty i niezbędne pomoce naukowe. Szkoła nosiła wówczas imię gen. Karola Świerczewskiego. Powstała,  jako jedna z tzw. tysiąclatek, czyli była jedną z tysiąca szkół, które miały uświetnić obchody 1000-lecia państwa polskiego.

W pierwszych latach szkoła prowadziła ożywioną działalność harcerską, zuchową, sportową i turystyczno-krajoznawczą. Na piaszczystym terenie wokół szkoły uczniowie założyli ogród, którego drzewa przerosły dziś budynek szkoły. Jednocześnie założono boiska szkolne. Wszystko urządzono rękami uczniów, rodziców, nauczycieli oraz załogi Fabryki Lokomotyw. Zakładem opiekuńczym dla szkoły był właśnie Fablok.

30 maja 2003 roku szkoła otrzymała imię ks. Michała Potaczały.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: https://www.archiwum-ziemiachrzanowska.pl/